Adatvédelmi irányelvek

Cartoranje Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a Huszai Photo webhelyén értékesítési tevékenységgel kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a vevői kapcsolattartás céljából, és teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) érdekében.

 

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vele kapcsolatba kerülő megrendelők személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 1162, Budapest, Rákosi út. 185.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-30-9890-183, cartoranje@cartoranje.hu

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A megrendelő hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők

A kezelt adatok köre: a megrendelők által megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (email)

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Az adatkezelő személye.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 365. napon törlésre kerülnek.

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

 

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)

A felhasználói élmény érdekében sütiket alkalmazunk.